Usluge koje pružamo

RAZVOJNA PROCJENA

Procjena je važna kako bi uočili koje su jake strane i mogućnosti vašeg djeteta te koja je područja razvoja potrebno dodatno poticati. Ona nam također omogućava rano uočavanje rizika za moguće odstupanje od tipičnog razvoja. Pomoću metoda i postupaka iz rane intervencije, a zahvaljujući ranom prepoznavanju razvojnih odstupanja, moguće je spriječiti nastanak  ili rehabilitirati postojeće sposobnosti, znanja i vještine djeteta, u cilju sprečavanja većih teškoća u razvoju. 

EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKA PODRŠKA

Terapije uključuju poticanje senzornog  i motornog razvoja, rehabilitaciju igrom, rehabilitaciju putem pokreta, programe vizualne podrške, kognitivne strategije učenja, tehnike učenja i poučavanja, poticanje razvoja kognitivnih, praktičnih i socijalnih kompetencija i slične usluge.

PSIHOTERAPIJSKO SAVJETOVANJE

Obuhvaća pružanje podrške te poticanje osobnog razvoja pojedinca  uz pomoć različitih metoda i tehnika. Namijenjeno je osobama koje žele raditi na sebi, ili koje se suočavaju sa životnim teškoćama i žele poboljšati kvalitetu života.Uz pomoć psihoterapijskog savjetovanja moguće je unaprijediti kvalitetu života osobe i obitelji, poboljšati narušene obiteljske odnose te unaprijediti vlastite potencijale.

KORISNI LINKOVI:

  • Facebook Basic Black
  • Google+ Basic Black

2017 Kabinet Nueva  Proudly created with Wix.com