Dijagnosticiranje ADHD-a


Od ožujka naš kabinet je bogatiji za novi dijagnostički test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj.💪💪✍✍👌👌

Može se koristiti već u dobi od 3 godine djeteta pa na dalje.

ADHD je jedan od najčešće dijagnosticiranih neurobihevioralnih poremećaja u djetinjstvu, koji pogađa djecu od rane dojenačke dobi do školske i odrasle dobi. Za njegovo dijagnosticiranje potrebno je javljanje tri skupine simptoma (hiperaktivnost, impulzivnost, nepažnja) prije 7. godine života, u najmanje dva različita okruženja.

Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj je standardiziran i normiran test namijenjen procjeni ponašanja osoba s poremećajem pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD) ili osoba s problemima ponašanja, te dijagnosticiranju učenika s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem.

Više informacija na kabinetnueva@gmail.com 098/1911566


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook Basic Black
  • Google+ Basic Black

2017 Kabinet Nueva  Proudly created with Wix.com