CJENIK

Stručno mišljenje edukacijskog rehabilitatora (defektologa)                                   400 kn 

Stručno mišljenje psihologa                                                                                         800 kn

Timska procjena                                                                                                          1000 kn

 

Individualni rad                                                                                                              170 kn 

Individualni rad uz Forbrain                                                                                         200 kn

Soundsory program                                                                                                    1500 kn

Forbrain ciklus (6 tjedana,3x tjedno)                                                                         1800 kn

Savjetovanje                                                                                                                   200 kn 

Kratke konzultacije                                                                                                       100 kn  

Pisano stručno mišljenje                                                                                              100 kn

Organizacija seminara, predavanja i radionica PREMA DOGOVORU.

Eva Brlek, mag.rehab.educ.

26.08.2019.

  • Facebook Basic Black
  • Google+ Basic Black

2017 Kabinet Nueva  Proudly created with Wix.com